Ấn Độ khởi xướng điều tra bán phá giá đối với thép Việt

Sản phẩm bị điều tra có mã HS 7219, 7220 thời kỳ điều tra phá giá từ tháng 4/2018 đến 3/2019. Thời kỳ xác định thiệt hại 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 và thời kỳ điều tra.

Vụ việc xuất phát từ yêu cầu các nhà sản xuất của Ấn Độ cáo buộc sản phẩm bị điều tra trên đang bán phá giá và gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất thép của Ấn Độ.

DGTR yêu cầu các bên liên quan cung cấp thông tin, trả lời bản câu hỏi và gửi cơ quan điều tra trong vòng là 40 ngày.

Trong trường hợp không nhận được phản hồi hoặc doanh nghiệp không hợp tác, cơ quan điều tra có thể sẽ dựa trên các dữ kiện có sẵn để đưa ra kết luận về vụ việc với kết quả bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Để đảm bảo quyền lợi của mình, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm bị điều tra có liên quan của Việt Nam tham gia hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra Ấn Độ trong suốt quá trình vụ việc để đạt được kết quả tốt nhất.

Nguồn: CaFeBiz

Tin tức liên quan

Đối tác & Khách hàng

Tel: 0914 55 8787
Zalo: 0914 55 8787